Barion Pixel
menu

A hagyományvonal mestereinek imája

 

Mp3 lejátszása

 

ÉNEK AZ ESŐ ALÁHULLÁSÁRÓL 
Fohász a hagyományvonal áldásáért

 
 

PEL CSÖ JING TYI NAM KA JANG PA LA/ CSÖ TA Ü ME PAR KÜN LA TYAB/CSÖ KU DORZSDE CSANG CSEN JANG JANG DREN/ SZEM CSE CSIG DUNG VE SZÖL VA DEB/ LA MA TYE RANG TA BUR DZSIN GYI LOB/

A ragyogó Dharmadhatu végtelen tere áthat minden dharmát, középpont vagy határok nélkül. Újra meg újra a nagy Vadzsraszattvára (tib. Dordzse Csang) emlékezem, a Dharmakájára. Egyhegyű tudattal, vágyakozva könyörgök hozzád szakadatlan: Láma! Add áldásod, hogy elérjem a megvalósításodat!
 
SAR SZA HOR JÜL DU LHO TRIN TIB/ DZSIN LAB BEN MA BÜN MA DZSUNG/ TILLI SE RAB SZANG PO JANG JANG DREN/ SZEM CSE CSIG DUNG VE SZÖL VA DEB/ LA MA TYE RANG TA BUR DZSIN GYI LOB/
 

Szahor országa fölött, keleten, az áldás felhői gyülekeznek, s gomolygó ködként emelkednek fel. Újra meg újra Tilo Pradzsnabhadrára emlékezem. Egyhegyű tudattal, vágyakozva könyörgök hozzád szakadatlan: Láma! Add áldásod, hogy elérjem a megvalósításodat!
 
DZSANG PUSPA HA RIR LOG MAR TYUG/ CSÖ CSIR KA VA CSU NYI CSE/ KE PA NA RO PEN CSEN JANG JANG DREN/ SZEM CSE CSIG DUNG VE SZÖL VA DEB/ LAMA TYE RANG TA BUR CSIN GYI LOB/
 
Vörös villámok villognak Pushpahari fölött északon. Kiálltad a tizenkét  megpróbáltatást, hogy elnyerd a Dharmát. Újra meg újra a Tudós Mahapandita Naropára emlékezem. Egyhegyű tudattal, vágyakozva könyörgök hozzád szakadatlan: Láma! Add áldásod, hogy elérjem a megvalósításodat!

LHO DRO VO LUNG DU JU DRUG DIR/ NYEN GYU TYI DAM PA BÖ LA GYUR/ DRA GYUR MAR PA LO CA JANG JANG DREN/ SZEM CSE CSIG DUNG VE SZÖL VA DEB/ LAMA TYE RANG TA BUR CSIN GYI LOB/ 

Drovo Lung völgyében, délen, a „Türkiz Sárkány” mennydörög. Lefordítottad Tibetben a Személyes Átadás tanításait. Újra meg újra a nagy fordítóra, Marpa Lotsawára emlékezem. Egyhegyű tudattal, vágyakozva könyörgök hozzád szakadatlan: Láma! Add áldásod, hogy elérjem a megvalósításodat!
 
DROG LA CSI KANG LA TRANG CSAR BAB/ NYEN GYÜ TYI DAM NGAG  CO TAR TYIL/ PEL SE PA DOR DZSE JANG JANG DREN/ SZEM CSE CSIG DUNG VE SZÖL VA DEB/ LAMA TYE RANG TA BUR CSIN GYI LOB/
 

Lágy eső hull Lachi havas csúcsaira. A Személyes Átadás tanításai egy tóban összegyűlnek, Újra meg újra rád emlékezem, dicső Shepa Dordzse (Milarepa). Egyhegyű tudattal, vágyakozva könyörgök hozzád szakadatlan: Láma! Add áldásod, hogy elérjem a megvalósításodat!

SAR DAG LHA GAM PÖ DOG SZA LEN/ Ö SZEL GYI CSAB LA GYÜN CSE ME/ DZSE MEN PE GYEL PO JANG JANG DREN/ SZEM CSE CSIG DUNG VE SZÖL VA DEB/ LAMA TYE RANG TA BUR CSIN GYI LOB/ 

A keleti Daklha Gampo dombjain a földet a Tiszta Fény vizének nem szűnő árja öntözi. Újra meg újra az Orvosok dicső Urára (Gampopa) emlékezem. Egyhegyű tudattal, vágyakozva könyörgök hozzád szakadatlan: Láma! Add áldásod, hogy elérjem a megvalósításodat!
 
PEL PAG MO DRU RU NYU GU TRUNG/ SZAB MO SZANG NGAG TYI TER KA CSE/ DZSE RANG DZSUNG SZANG GYE JANG JANG DREN/ SZEM CSE CSIG DUNG VE SZÖL VA DEB/ LAMA TYE RANG TA BUR CSIN GYI LOB/
 

Phagmodru dicsőséges földjén magvak sarjadnak. Kinyitottad a mélységes és titkos Tantra kincsestárát. Újra meg újra a dicső, önmagától született Buddhára (Phagmodrupa)  emlékezem. Egyhegyű tudattal, vágyakozva könyörgök hozzád szakadatlan: Láma! Add áldásod, hogy elérjem a megvalósításodat!

DZSANG DRI GUNG GI CSOG SZU DRE DRUG MIN/ DRE DRUG GI DRO DRUG JONG LA TYAB/ DRIN CSEN CSÖ DZSE KU ÖN JANG JANG DREN/ SZEM CSE CSIG DUNG VE SZÖL VA DEB/ LAMA TYE RANG TA BUR CSIN GYI LOB/

Hatféle gabona érik az északi Drikung vidékén. E hat gabona (számtalan tanítvány) áthatja mind a hat világot. Újra meg újra a Dharma jóságos urára (Kjobpa Dzsigten Szumgön) emlékezem. Egyhegyű tudattal, vágyakozva könyörgök hozzád szakadatlan: Láma! Add áldásod, hogy elérjem a megvalósításodat!

NE CSI CUG NYI DE DEN TENG DU/ DRIN CSEN CA VE LA MA JANG JANG DREN/ SZEM CSE CSIG DUNG VE SZÖL VA DEB/ LAMA TYE RANG TA BUR CSIN GYI LOB/ 

Fejem felett, nap- és holdkorongon ül Ő. Újra meg újra jóságos Gyökér-Lámámra  emlékezem. Egyhegyű tudattal, vágyakozva könyörgök hozzád szakadatlan: Láma! Add áldásod, hogy elérjem a megvalósításodat!
 
 
Ezt a szöveget Dzsigten Szumgön fogalmazta meg, és „Drang-Char-Zimbu”-ként, a Nagy Esőként ismert.