Barion Pixel
menu

Menedékfa
A Kagyü (bka’ brgyud) hagyományvonalat olykor a „szóbeli tanítások hagyományvonalának” nevezik. A Kagyü „Ka” (bka’) szótagja a közvetlenül a Buddhától származó útmutatásokra, tanokra vagy szavakra (szkt. vacana) vonatkozik, míg a „gyü” (brgyud) a mesterek és tanítványok töretlen hagyományvonalát jelenti. A Kagyü hagyományvonal alapítója Tilopa Mahasziddha volt (988-1069), aki Észak-Indiában élt. Úgy tartják, hogy Tilopa közvetlen átadásban részesült az ős-buddha Vadzsradharától.

Ebben az összefüggésben a Kagyü hagyományvonal magából a valóság igaz lényegéből ered, ezért meghaladja a teret és az időt. A megértés másik szintjéről tekintve Tilopának is voltak emberi mesterei, akitől négy különleges átadásban, a „Négy Szóbeli Tanítás”-ban (bka’ babs bzhi) részesült, így ő lett a hagyományvonal fenntartója. Az egyik etimológiai értelmezés szerint a „Kagyü” név a „Négy Szóbeli Tanítás” (bka’ babs bzhi brgyud pa) rövidítésének felel meg.

Amikor Tilopa átadását közvetlenül Vadzsradharához kapcsolják, akkor közvetlen átadásnak nevezik, amikor azonban emberi tanítóitól eredeztetik, akkor a közvetett átadásról van szó. Habár a négy átadáshoz kapcsolt egyes jóga-mesterek kilétét illetően némi ellentmondás van a történelmi források között, a legelfogadottabb nézet szerint e tanítások eredete a következő:

-  A négy átadás közül az első Lopon Ludrup-tól (slob dpon klu sgrub, szkt. Acarya Nagarjuna) származik, és két tantrából, a „Szangva Düpa” tantrából (gsang ba dus pa, szkt. Guhyasamaja) és a „Denshi” tantrából (gden bzhi) áll. Ez az átadás az „Illúzió-test” (sgyu lus, szkt. Mayadeva) és az „Áthelyezés” (pho ba, szkt. Samkranti) gyakorlatait is magában foglalja.

-  A második különleges átadás Nakpo Csöpá-tól (nag po spyod pa) származik. Ez a „Gyuma Csenpo” (sgyu ma chen po, szkt. Mahamaya) tantrát és a „Tudatos Álom” (rmi lam, szkt. Svapna) gyakorlatát tartalmazza.

-  A harmadik különleges átadás Lavapától (la ba pa) ered, és a neve „Demcsok” vagy „Khorlo Dompa” (bde mchog, khor lo sdom pa, szkt. Chakrasamvara), valamint a „Tiszta Fény” gyakorlata (od gsal, szkt. Prabhasvara).

-  A negyedik átadás Khandro Kalpa Szangmo-tól (mkha gro bskal pa bzang mo) származik, és a „Gyepa Dordzse” tantrát (dgyes pa rdo rje, szkt. Hevajra), valamint a „Tummo” gyakorlatát (gtum mo, szkt. Candali) tartalmazza
.
Ezek az átadások alkotják a Kagyü hagyomány tanainak és titkos útmutatásainak lényegét, melyet nemzedékről nemzedékre, a mesterek a tanítványoknak töretlenül adtak tovább. A Négy Szóbeli Tanítás magában foglalja a módszerek ösvényét és a megszabadulás ösvényét is.
E tanításokat Tilopa adta át a tanítványának, a mahasziddha Naropának (1016-1100). Ezeket Naropa Hat Jógája néven foglalták rendszerbe, s e meditációkat a Kagyü hagyomány lényegi tanításának tartják. Naropa tudását Marpa Csökji Lodrö-nek (1012-1097), a nagy fordítónak adta tovább, aki Tibetből Indiába utazott azért, hogy megkapja a tanításokat, s aki azután visszatért Tibetbe, majd a Dharma tanításait széles körben elterjesztette.

Marpa legfontosabb tanítványa Dzsecün Milarepa (1040-1123) volt, aki Tibet egyik legnagyobb jógijává vált. Élettörténete a tibetiek körében népszerű és közismert: apja korai halála miatt Milarepa élete viszontagságosan indul, bosszút áll becstelen nagybátyján és nagynénjén, majd tettét megbánja, s ez a megbánás felkelti benne az őszinte kívánságot, hogy a Dharma ösvényére lépjen. Állhatatossága és minden helyzetet elfogadó képessége révén végül elérte a valóság végső természetének mélységes megvalósítását. Tanításait a Milarepa Százezer Dalában és más gyűjteményekben jegyezték fel.
Milarepa tanításait Gampopa (1079-1153) vitte tovább, aki Dakpo Lhadzse, „A Dakpo-i Orvos” néven is ismert. Gampopa először a Kadampa hagyomány fokozatos és rendszerezett ösvényén folytatta tanulmányait. Idősebb korában találkozott Milarepával, és az ő irányítása alatt gyakorolva megkapta és megvalósította valamennyi tanítás igaz értelmét. Attól fogva a hagyományvonal Dagpo Kagyüként volt ismert.
Gampopától eredtek az első Kagyü-iskolák: a Karma Kagyü, a Celpa Kagyü, a Baram Kagyü és a Phagdru Kagyü.A Phagdru Kagyü hagyomány alapítója Gampopa egyik legfontosabb tanítványa, Phagmodrupa Dordzse Gyalpo (1110-1170) volt. Az ő hagyományvonala kihalt, mint vallási intézmény, míg a nemzettsége az elkövetkező korszakban fontos szerepet játszott az ország világi kormányzásában. Phagmodrupa fő tanítványai megalapították saját hagyományvonalaikat, amelyekből ma már csupán három létezik: a Drikung Kagyü, a Taklung Kagyü és a Drukpa Kagyü.

A Drikung Kagyü hagyományvonal eredete

Phagmodrupa szívbéli fia, Kjobpa Dzsigten Szumgön (1143-1217) mestere halála után, a Phagdru-trónt elfoglalva három évig irányította Densza Thil kolostorát (1177-1179). Ezután, felépítve a Drikung Thil kolostort, Drikung térségében megalapította saját hagyományvonalát, s ezzel beteljesítette Phagmodrupa jóslatát.

Bár Phagmodrupának számtalan tanítványa volt, Dzsigten Szumgön volt az egyik szívbéli és legfőbb tanítványa. Phagmodrupa megjövendölte, hogy egy bodhiszattva (Dzsigten Szumgön), aki már elérte a tíz bhumit (a bodhiszattva ösvény szintjeit), fogja fenntartani a tanításokat és a hagyomány áldását.
Dzsigten Szumgön megkapta Phagmodrupától a tanítások teljességét, a titkos szóbeli átadásokat, a magyarázatokat, beavatásokat és a megvilágosult megvalósítás áldásait, és így tovább.

Dzsigten Szumgön fő tanítványának, Gurava Cültrim Dordzsének (1154-1221) adta tovább a tanítások teljességét.
[Dzsigten Szumgön élete] Kjobpa Dzsigten Szumgön a Kjura nemzetség leszármazottja volt. A tibeti buddhizmus számos iskolájának hagyományát követve Dzsigten Szumgön rokonai közül jelölte ki utódát. Így eleinte, három kivételével valamennyi Drikung Kagyü tróntartó a Kjura nemzetség férfi leszármazottaiból került ki, jóllehet nem volt előre meghatározott irányelv a családtagok közötti öröklésre vonatkozóan.

Drikungban a hatalmat már a kezdetek kezdetén megosztották: a szellemi vezetés a Denrab (gdan rabs), azaz „a trón fenntartójának” feladata volt, míg a világi ügyek a Gompa (sgom pa), egy állami hivatalnok igazgatása alatt álltak. Ők ketten általában a Kjura család tagjai voltak.

Dicső Guru, a Négy Buddha Kája Ura, a Dakpo Kagyü Koronaékköve,
az Érző Lények Vezetője, a Magasztos Ösvény tanítója, Együttérzés Ura,
Győzedelmesek Helytartója, Páratlan Kedvesség, Hasonlíthatatlan Tanító,
Vadzsradhara, Védelmező és Nagy Drikungpa – hallgasd meg imám! 
Tekints rám együttérzéssel, s add rám áldásod!
Add meg a két megvalósítást e pillanatban!
A két jótétemény spontán valósuljon meg!
Kérésem teljesüljön e pillanatban!